PROXECTO : A Natureza 3,4,5 anos

Os nenos de 3-4-5 anos despiden o inverno e dan paso a Primavera .  Nesta estación descubrirán os novos cambios que se produciran no campo e no tempo e participarán neles .