Estamos traballando.....

OS diferentes medios de transporte, diversos tipos de paisaxes, a diversidade
de razas e culturas.....